fbpx

Fact-checking – Ne/Poštovanje ljudskih prava na Kosovu za vreme pandemije korona virusa

Pandemija korona virusa je, kao i svuda u svetu, nanela ogromne štete i kosovskim građanima.

Pandemija korona virusa je, kao i svuda u svetu, nanela ogromne štete i kosovskim građanima. Do 7. septembra je preminulo 568 ljudi, a obolelo 10.643 lica, što je Kosovo svrstalo na prvo mesto u svetu po broju žrtava na milion stanovnika. Ekonomska situacija postaje sve teže, a firme otpuštaju radnike zbog teške materijalne situacije. Po rečima predsednika Nezavisnog sindikata privatnog sektora Kosova Jusufa Azemija, 40 hiljada ljudi je ostalo bez posla do kraja juna, a da se do kraja septembra taj broj može povećati za još 20 hiljada. Problemima koji su zadesili građane, nužno je dodati i (ne)poštovanje ljudskih prava, odnosno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava merama za sprečavanje širenja epidemije, donetih od strane Vlade Kosova. Ustavni sud je mere Vlade Kosova proglasio neustavnim i zatražio donošenje zakona protiv COVIDA-19, koji je donesen tek pet meseci posle donošenja antikovid mera.

%d bloggers like this: