fbpx

Fact-checking – Nema razlike u poštovanju Zakona o upotrebi jezika pre i za vreme pandemije

Zakon o upotrebi jezika garantuje ravnopravnu upotrebu srpskog i albanskog jezika. Albanski i srpski su službeni jezici,

Zakon o upotrebi jezika garantuje ravnopravnu upotrebu srpskog i albanskog jezika. Albanski i srpski su službeni jezici, pa su zbog toga sve institucije i pružaoci javnih usluga dužni da obezbede njihovu ravnopravnu upotrebu u centralnim i lokalnim institucijama, u pravosudnom sistemu, u javnim preduzećima, obrazovanju i zdravstvu, socijalnim uslugama, medijima, kao i u privatnom sektoru. U vreme pandemije korona virusa, kao i pre nje, ovaj zakon se nedovoljno poštovao, što je direktno ugrozilo zdravlje ljudi iz manjinskih zajednica.

%d bloggers like this: