Policijski čas u opštini Gračanica

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

U cilju sprečavanja širenja COVID-19, na teritoriji opštine Gračanica, od večeras na snagu stupa policijski čas od 19 do pet sati ujutru.

U cilju sprečavanja širenja COVID-19, na teritoriji opštine Gračanica, od večeras na snagu stupa policijski čas od 19 do pet sati ujutru. Odluku donosi Krizni štab opštine prema preporuci Ministarstva zdravlja koje je opštinu Gračanica svrstalo u red visokorizičnih opština od širenja infekcije

Prema preporuci Ministarstva zdravlja koju je danas primio Krizni štab, na snagu stupaju posebne mere za zaštitu od pandemije Kovida-19 za opštinu Gračanica

Krizni štab opštine Gračanica obaveštava meštane privredne i poslovne subjekte da se prema ovoj odluci zabranjuje kretanje građana van njihovih kuća/stanova od 19:00 sati i do 05:00 sati, izuzev u hitnim i zdravstvenim slučajevima, izuzimajući iz ove mere zdravstveno, bezbedonosno, pravosudno i slično osoblje.

Zabranjuje se ulaz-izlaz građana i vozila na teritoriju opštine Gračanica od 19:00 sati pa sve do 05:00, izuzev zdravstvenom osoblju, osoblju bezbednosti, pravosuđa i studentima, građanima u slučaju hitnih potreba i operaterima koji vrše javne poslove

Takođe zabranjuje se delatnost gastronomije od 19:00 sati do 05:00 sati;

Sve javne i privatne institucije će raditi samo sa neophodnim osobljem, a to osoblje će biti određeno odlukom svake institucije posebno.

Javni prevoz sme da saobraća sa 50% kapaciteta, u skladu sa “Priručnikom za zaštitu od širenja Kovid-19”.

Taksi prevoz sme da radi samo sa 1 (jednim) putnikom nazad ili 3 (tri), ako su članovi iste porodice.

Delimično su dozvoljene kulturne aktivnosti određenih institucija pozorišta, biblioteke, galerije, ansambli, balet, bioskopi, omladinski centri, muzeji, kulturni centri sa grupama i slično, koristeći samo 30% prostora/površina relevantnih objekata za sve aktivnosti (kako u izvođenju tako i na probama).

Dozvoljene su sportske aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom; mogu se organizovati treninzi i takmičenja u pojedinačnim sportovima; do 20 ljudi može da učestvuje na zatvorenim treninzima, dok do 50 ljudi može da učestvuje na takmičenjima na osnovu lokalnih i međunarodnih sportskih protokola i uputstava.

Dozvoljena je delatnost fitnesa i zatvorenih bazena za individualne rekreativne aktivnosti koristeći samo 40% prostora.

Obavezuje se Policija da na svakom ulazu izlazu vrši rigoroznu kontrolu radi sprečavanja širenja infekcije.

Krizni štab upozorava da nepoštovanje ovih mera u bilo kom slučaju podleže kaznenim merama.

Ova odluka važi do donošenja druge odluke, na osnovu procene epidemiološke situacije.