Dalibor Jevtić pozvao javnost na razumevanje problema osoba sa invaliditetom

Илустрација фото: pixabay/paulbr75

Илустрација фото: pixabay/paulbr75


„Potpuno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života mora biti naš imperativ,

„Potpuno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama društvenog života mora biti naš imperativ, jer poštovanje osnovnih ljudskih prava, dostojanstva i vrednosti svake osobe su univerzalna načela i obaveze“, izjavio je ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, prenosi Informativna služba ovog ministarstva.

Ministar Jevtić je tim povodom pozvao javnost na međusobno razumevanje i jačanje svesti o toleranciji, pomoći i zaštiti prava osoba sa invaliditetom. Potrebno je da se svi više angažujemo da osobama sa invaliditetom omogućimo da na ravnopravnoj osnovi imaju pristup sredini, informacijama, obrazovanju, zapošljavanju i društvenoj zaštiti. U tom pogledu osobe sa invaliditetom i njihove organizacije i udruženja koja rade na njihovoj održivoj integraciji u društvo uvek mogu računati na podršku Ministarstva za zajednice i povratak.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju koja predviđa jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu osoba sa invaliditetom.