Počinje novi program EU za pomoć najugroženijima u vreme pandemije

Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu, zajedno sa izvršnim partnerima, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) na Kosovu,

Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu, zajedno sa izvršnim partnerima, Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) na Kosovu, Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i Save the Children, pokrenuli su program EU4 socijalne zaštite koji finansira EU, a nakon krize sa koronavirusom, sa ciljem da se pomogne najugroženijim kategorijama da se izbore i prevaziđu posledice krize COVID-19, saopšteno je iz agencije UNDP.

Druga procena socio-ekonomskog uticaja, koju je UNDP sproveo u saradnji sa UN Vomen i UNFPA, a koja će biti pokrenuta sledeće nedelje, pokazuje dalje smanjenje prihoda, dodatni gubitak posla, smanjenu potrošnju na zdravstvo i obrazovanje i porast incidenatai nasilje u porodici.

Tri danas potpisana projekta u ukupnoj vrednosti od 11,8 miliona evra pružaće hitnu podršku, socijalnu zaštitu i ubrzani socijalno-ekonomski oporavak socijalno ugroženim grupama na Kosovu.

Maria Suokko, stalna predstavnica UNDP-a naglasila je važnost projekta da se dopre do najugroženijih, na osnovu principa UN-a da nikoga ne ostavljaju iza sebe:

„Sada imamo jedinstvenu priliku, uz podršku EU, da pružimo izvesno olakšanje onima koji su u najranjivijim situacijama i onima koji su marginalizovani – bez obzira na etničku pripadnost ili podelu između grada i sela. Želela bih da zahvalim čitavom timu kancelarije EU za Kosovo na poverenju UNDP-u u pružanju ove podrške. Ova akcija ima za cilj da poboljša pristup integrisanoj socijalnoj zaštiti za one najugroženije. Sarađivaćemo sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite i centrima za socijalnu zaštitu kako bismo poboljšali ciljanje i pružanje podrške. Takođe ćemo pomagati u obuci nove generacije socijalnih radnika, zajedno sa UN.

UN Volonteri –“Direktna podrška ženama i devojkama je sastavni deo akcije, a mi ćemo angažovati UN Vomen kao našeg partnera. “

„Uz dodatna sredstva i produženi vremenski okvir projekta, IOM će nastaviti da se zalaže za pomoć najugroženijima i ne samo da će podržati znatno veći broj korisnika kao što je prvobitno predviđeno, već će i adekvatno odgovoriti na različite neposredne, srednjeročne i dugoročne potrebe ciljane grupe, poboljšavajući otpornost i podržavajući oporavak čitave zajednice. Nastavićemo da radimo u bliskoj koordinaciji sa donatorom programa, Evropskom unijom i programskim partnerom, Ministarstvom za zajednicu i povratak, opštinskim zvaničnicima i lokalnim akterima “, rekla je Anna Rostocka, šef misije IOM-a na Kosovu

Radeći u sastavu kosovskog tima UN-a, UNDP na Kosovu pruža podršku narodu i institucijama na Kosovu u pripremi, odgovoru i oporavku od pandemije COVID-19 od izbijanja, fokusirajući se posebno na najugroženije.

A.M.