Povratak i ekonomsko osnaživanje, prioriteti Ministarstva za zajednice i povratak u 2021. godini

Фото Министарство за заједнице и поваратак

Фото Министарство за заједнице и поваратак


Ministarstvo za zajednice i povaratak u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, a u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije

Ministarstvo za zajednice i povaratak u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu, a u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sprovodi četvrtu fazu ”Programa za stabiliziaciju zajednica (EU CSP-4)”. Četvrta faza Programa je počela sa zakašnjenjem krajem 2020.godine zbog pandemije korona virusa, ali uprkos tome je do sada uspešno dodeljeno 22 individualna podsticajna sredstva u vidu opreme i alata za pokretanje ili proširenje postojećih delatnosti i poslova u opštinama Mamuša, Uroševac, Gnjilane, Štimlje, Klina, Kosovo Polje, Đakovica, Peć, Mitrovica, Vučitrn i Prizren. U sklopu istog Programa uspešno su realizovana i dva projekta za zajednice, i to: „Kabinet za informatiku“ u opštini Južna Mitrovica i „Ulična rasveta u selu Vojinovce“ u opštini Štimlje, saopšteno je iz Informativne službe Ministarstva za zajednice i povratak.

„Vulkanizerska oprema, građevinski alati, stomatološki instrumenti, oprema za moleraj, elektro-aparati, oprema za čišćenje prostorija i pranje tepiha, oprema za video-snimanje i reprodukciju su samo neke delatnosti koje smo u ovoj raspodeli podržali sa Kancelarijom EU. Poboljšanje uslova života i otvaranje novih radnih mesta za mlade u vremenima izuzetno loše ekonomske situacije uzrokovane pandemijom, od presudnog je značaja za sprečavanje trenda odlaska mladih sa Kosova. Naš glavni strateški partner u stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u 2021.godini je Kancelarija EU na Kosovu“, izjavio je ministar za zajednice i povratak, Dalibor Jevtić.

This slideshow requires JavaScript.

Direktnu korist od 22 individualna projekta je imalo 494 pojedinca iz svih zajednica, dok je novi Kabinet za informatiku opremljen za 300 učenika iz aškalijske zajednice, a od nove ulične rasvete će direktnu korist imati oko 170 pripadnika albanske i drugih zajednica.

U toku 2021.godine, Ministarstvo za zajednice i povratak i Kancelarije EU na Kosovu planiraju da, preko partnerske organizacije IOM, u okviru Programa za stabilizaciju zajednica, podrže još 66 individulalnih i 15 projekata za zajednice na Kosovu.