Još nejasno, ko će sve da bude kandidat za poslanika skupštine Kosova

Скупштина Косова, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Скупштина Косова, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн


Izborni panel za žalbe i predstavke kosovske Centralne izborne komisije primio je danas pet žalbi na proces verifikacije poslaničkih mandata,

Izborni panel za žalbe i predstavke kosovske Centralne izborne komisije primio je danas pet žalbi na proces verifikacije poslaničkih mandata, saopštio je Mulj Desku iz IPŽP-a, piše Koha. Četiri od njih odnose se na jučerašnju odluku CIK-a da odbije da odobri kandidaturu pojedinim kandidatima za poslanike.

Pored Alijanse za budućnost Kosova koja se žalila zbog toga što nije odobrena kandidatura osobama sa njihove liste, IPŽP-u se zbog neodobravanja jednog kandidata za poslanika sa njihove liste žalila i Demokratska partija Aškalija na Kosovu.

Žalbu je predala i Aškalijska partija za integraciju zbog odbijanja verifikacije kandidature njenog člana, Ćazima Rahmanija.

Najzad, u ime svog kandidata za poslanika, Muhameta Aljija Merđulara, žalila se i partija PREBK, a žalbu je uputila i partija Dude Balje.

Nastavljaju se međusobne optužbe Kancelarije za verifikaciju i CIK-a

Jutros je portparol kosovske Centralne izborne komisije Vlajmir Eljezi potvrdio da su svi kandidati čija je verifikacija odbijena, obavešteni o razlozima za odbijanje.

“Jedan od razloga je to što je preporuka Kancelarije za registraciju političkih partija i verifikaciju bila u potpunosti u suprotnosti sa članom 29. stavom ‘Q’ Zakona o opštim izborima i informacije Sudskog saveta Kosova o licima koja su osuđena pravosnažnom presudom u poslednje tri godine“, rekao je Eljezi Kosova Press-u.

Eljezi tvrdi da je Kancelarije za registraciju političkih partija, kao i još 10 drugih institucija tražila pojašnjenje od Sudskog saveta Kosova u vezi sa tačkom “Q”.

„Stavovi A, P i Q u članu 29 navode da kandidat ne može biti lice koje je: a) sudija ili tužilac na Kosovu ili negde drugde; p) odlukom suda lišeno prava da bude kandidat; i q) pravosnažnom sudskom presudom u poslednje 3 godine proglašeno krivim za krivično delo“, navodi on, dodajući da je Sudski savet Kosova u odgovoru ovoj kancelariji dostavio imena 47 kandidata koji imaju pravosnažne presude za krivična dela u poslednje tri godine.

Eljezi, koji kao i predsednica CIK-a, Valjdete Daka, navodi da je preporuka Kancelarije za verifikaciju u suprotnosti sa zakonom i informacijama koje su dobili iz Sudskog saveta Kosova, podseća da svi kandidati kojima je kandidatura odbijena, imaju pravo žalbe Izbornom panelu za žalbe i predstavke.

IPŽP prima žalbe danas, a za odluku će imati rok od 72 sata.

Hoti o Pokretu Samoopredeljenje: Poludeli od pomisli na vlast

Jučerašnje izjave predstavnika Pokreta Samoopredeljenje o CIK-u, oštro je danas osudio kosovski premijer Avdulah Hoti, poručivši čak i da neće dozvoliti da ljudi poput onih u Samoopredeljenju, dođu na vlast.

Optužio ih je i da su „poludeli samo od pomisli da mogu doći na vlast“.

„Već vide sliku da bi mogli doći na vlast, ali neće to gledati, garantujem vam. Samo zbog te slike koja im se priviđa noću pred očima, mogućnosti da dođu na vlast, stali su za vrat CIK-u kao nezavisnoj instituciji i žele da je izlude, prete, ucenjuju i čine sve što mogu. Ne zaslužuju oni da dođu na vlast. Nikada, nijednom. Mi ćemo se postarati da oni ne dođu na vlast“, proučio je Hoti danas glasačima u Peći, javlja Koha, a prenosi Kossev.

A.Ć.
Izvor: Kossev, Koha, Kosovo Press