fbpx

Gračanica opet u žutoj zoni, odluka opet samo na albanskom jeziku

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

I najnovijom kategorizacijom Ministartsva zdravlja Kosova, opština Gračanica ostaje u žutoj, zoni sa srednjim rizikom od širenja infekcije.

I najnovijom kategorizacijom Ministartsva zdravlja Kosova, opština Gračanica ostaje u žutoj, zoni sa srednjim rizikom od širenja infekcije. Odluka ponovo nije objavljena na srpskom jeziku.

U crvenoj zoni, u kojoj je najveća opasnost od širenja epidemije, najnovijom kategorizacijom ostaju samo opštine Priština i Kosovo Polje, dok su u žutoj zoni opštine: Gračanica, Suva Reka, Lipljan, Obilić, Mališevo, Junik, Vučitrn, Klina, Štimlje, Prizren, Peć, Đakovica, Kamenica, Uroševac, Podujevo, Severna Mitrovica, Južna Mitrovica, Zvečan i Gnjilane.

U zelenoj zoni se nalaze opštine: Dečani, Vitina, Orahovac, Dragaš, Glogovac, Istok, Srbica, Leposavić, Kačanik, Klokot, Zubin Potok, Mamuša, Novo Brdo, Đeneral Janković, Parteš, Radnilug i Štrpce.

A.M.
%d bloggers like this: