fbpx

Opština Gračanica u zelenoj zoni

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Ministarstvo zdravlja Kosova je izradilo novu kategorizaciju opština na osnovu izveštaja Instituta za javno zdravlje,

Ministarstvo zdravlja Kosova je izradilo novu kategorizaciju opština na osnovu izveštaja Instituta za javno zdravlje, procenjujući opasnost od širenja epidemije korona virusa. Kategorizacija se vrši u skladu sa brojem zaraženih na 100.000 stanovnika u intervalu od sedam dana.

U crvenoj zoni su: Zvečan, Severna Mitrovica, Priština, Kosovo Polje, Kamenica, Leposavić, Peć, Zubin Potok, Gnjilane, Obilić, Đakovica, Južna Mitrovica, Novo Brdo, Vučitrn i Lipljan, u žutoj su: Podujevo, Istok, Srbica, Klina, Dečane, Junik, Suva Reka, Uroševac, Vitina, Klokot i Kačanik, a u crvenoj zoni su: Glogovac, Mališevo, Orahovac, Mamuša, Štimlje, Gračanica, Dragaš, Štrpce, Đeneral Janković, Ranilug i Parteš.

Današnja kategorizacija važi do 19. marta.

A.M.
%d bloggers like this: