Građani Kosova i BiH moći će da putuju jedni kod drugih sa biometrijskim ličnim kartama

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Vlada Kosova odobrila je inicijativu kojom se zaključuje međunarodni sporazum o slobodi kretanja sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Srbijom. Ovim sporazumom se po prvi put omogućava građanima Kosova i BiH da putuju jedni kod drugih uz važeću biometrijsku ličnu kartu.

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svećla govorio je o inicijativi sporazuma u okviru Sofijskog samita kojim je zaključen sporazum o slobodi kretanja.

„Ovaj nacrt sporazuma je u duhu zajedničkih interesa. On definiše uslove ulaska, boravka i kretanja. Građani trećih lica su sva lica koja nisu potpisnici. Kao rezultat ovog sporazuma, državljani trećih zemalja, mogu da pređu granicu, prema sprorazumu, sa jednim dokumentom“, izjavio je Svećlja, prenosi Kosova Press.

Milena Maksimović
Izvor: Kosova Press