Članovi Uprave UNS-a: Aktuelni predsednik zloupotrebljava UNS za diskvalifikaciju protivkandidata

Удружење новинара Србије

Predsednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović nije smeo da dozvoli da jučerašnje saopštenje bude objavljeno u ime UNS-a, jer pokazuje da kompletan UNS služi njegovom reizboru, da članovi UNS-a koji ga ne podržavaju nisu UNS, članovi Uprave UNS-a koji podržavaju kandidaturu Živojina Rakočevića nisu UNS i da je jednoumlje poželjan obrazac za UNS.

Obračun sa Agencijom za sprečavanje korupcije koja je nedvosmisleno ustanovila da Živojin Rakočević nije u sukobu interesa i da može biti kandidat za predsednika UNS-a pokazuje da više nismo na terenu novinarstva i uvažavanja argumenata, već borbi nalik političkom razračunavanju i eliminaciji protivkandidata po svaku cenu.

Agencija za sprečavanje korupcije u obavezi je da da mišljenje postoji li sukob interesa za obavljanje više javnih funkcija i svoje pravo da mišljenje zatraži iskoristio je novinar Živojin Rakočević. Agencija, što joj je dužnost, na upit Rakočevića jasno je odgovorila da nema sukoba kod istvremenog obavljanja dužnosti predsednika UNS-a i direktora Doma kulture u Gračanici čime je dovedena u pitanje odluka Kandidacione komisije UNS-a da odbaci kandidaturu Živojina Rakočevića za predsednika UNS-a.

Ranije smo već ukazali da su dvoje od troje članova Komisije, Ljiljana Smajlović i Petar Jeremić, svojim potpisima podržali kandidaturu aktuelnog predsednika UNS-a za novi mandat i tako se sami našli u sukobu interesa.

Upravo je Kandidaciona komisija UNS-a umesto da se bavi tumačenjem Statuta UNS-a, iz kog je jasno da je kandidatura Živojina Rakočevića nesporna, zašla na teren tumačenja zakona, što nije njen mandat. Tako je umesto Statuta UNS-a razloge za odbacivanje kandidature Živojina Rakčevića ta komisija tražila u Zakonu o sprečavanju korupcije, za šta je nadležna Agencija za sprečavanje korupcije.

Aktuelnom predsedniku UNS-a odgovaralo je da iako nenadležna, Kandidaciona komisija UNS-a pokušava da pozivajući se na zakone, eliminiše njegovog protivkandidata. Nažalost, umesto da kao novinar sagleda argumente koji su njemu i Kandidacionoj komisiji sada dostupni i to od relevantnog izvora, nastavlja da se obrušava na sve što izlazi van okvira njegovog interesa.

11 članova Uprave UNS