Stereotipi se prevazilaze od detinjstva

Najugroženija zajednica na Kosovu za vreme pandemije korona virusa je bila romska. Zato su dve mlade humanitarke, Mirjeta i Matilda došle da pomognu.