Aljbin Kurti: Uzajamno priznanje prvi princip za dijalog sa Srbijom

Аљбин Курти, фото: В.Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Kosovski premijer je na današnjoj sednici Skupštine Kosova pozvao opoziciju i građane na jedinstven stav prema dijalogu sa Srbijom. On je rekao da su dosadašnje vlade potpisivanjem sporazuma nanele štetu, kako je rekao, državi Kosovo.

Premijer Kurti rekao je da su njegovi glavni principi u dijalogu sa Srbijom prihvatanje realnosti nezavisnog Kosova od strane Srbije, priznavanje zločina Srbije na Kosovu i ravnopravnost Srbije i Kosova u dijalogu. Pored toga, rekao je da bi članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i priznanje pet država EU trebalo da bude u konačnom sporazumu, ali je i podvukao ne bi trebalo da se žuri sa postizanjem priznanja Srbije, jer to nije bio cilj kada je proglašena nezavisnost.

„Unutrašnje jedinstvo je važno za povećanje pregovaračke pozicije Kosova. Važno je postići konsenzus po ovom pitanju. Izveštavaćemo i komisije i skupštinu pre početka dijaloga. Pozvao sam lidere opozicije na razgovor i pristup dijalogu znate, jer sam ga ponovio nekoliko puta. Govorim o principima, prihvatanju stvarnosti nezavisnog Kosova od strane Srbije, prihvatanju zločina Srbije na Kosovu, jednakosti predstavnika i građana kao krajnjih korisnika. To su naša vodeća načela u dijalogu. Ono što bih želeo, jeste da imamo konsenzus da našu zemlju ne tretiramo kao taoca nesporazuma sa Srbijom“, rekao je on i dodao:

„Izuzetno je važno da strane uključene u pregovore od samog početka osmisle komponente procesa koje garantuju približavanje krajnjem cilju. Ovo bi trebalo da uključuje makro okvire za sastavne elemente sporazuma. Na primer, uzajamno priznanje, priznanje pet zemalja EU, članstvo u UN, uzajamna zaštita zajednica, mehanizmi praćenja, rokovi i slično. Strane za stolom se moraju osećati ravnopravno u svakoj fazi pregovora. Sporazumi, postignuti o nerešenim pitanjima takođe moraju da prođu test usaglašenosti sa pravnim normama i standardima EU“, rekao je on.

Kritikujući dosadašnje sporazume, Kurti je rekao da je srpska strana dosledno podrivala zajedničke napore za uspeh.

„Srpska strana je dosledno podrivala zajedničke napore za uspeh. To se primećuje u velikom delu sporazuma. Na primer, energetika, integrisano upravljanje granicama, ukidanje paralelnih struktura, sloboda kretanja, carinski pečati, regionalno predstavljanje i slično … Zašto žuriti? Kada je proglašena nezavisnost, nikome nije palo napamet priznanje od Srbije. Čemu ova zavisnost nezavisnog Kosova od priznavanja naše nezavisnosti od Srbije. Nezavisnost nije proglašena kako bi se nekadašnja zavisnost od Srbije mogla zameniti zavisnošću naše države od države Srbije“, rekao je Kurti.

A.Ć.