Dragan iz Lebana

„Saradanje između Srba i Albanaca na Kosovu je uvek bilo i uvek će je biti“, ističe Dragan Gajić iz Lebana kod Prištine. Iako u rodnom selu ne živi od juna meseca 1998. godine uvek se rado priseti svojih komšijskih odnosa sa tamošnjim Albancima.

„Pomažemo se i sada i pre. Nisam imao ni sa kim loše. Ako mi je potrebno da idem na Kosovo, i ako je gužva na Merdaru on dođe sačeka me, vozi me i vrati ponovo na Meradre. Ako mi je potrebno da izvadim neka dokumenta u Prištinu, on me vozi“.

Dragan ističe da se sa Albancem iz Devet Jugovića upoznao posle ratnih sukoba na Kosovu, ali da je saradnja ista i sa komšijama koji tu žive i pre 1999. godine.

„Od ranije imam komšije koji su blizu u Međanici. Imao sam još jednog prijatelja koji je preminuo“.

Iako sada živi u centralnoj Srbiji, kontakt sa pomenutim Albancem, Dragan i dalje održava.

„Stalano smo u kontaktu. Pijemo rakiju kod mene i kod njega. Sačekam ga na Merdaru i idemo zajedno“.

Bez obzira na to što je pretrpeo gubitke u porodici tokom ratnih sukoba na Kosovu, Dragan sa Albancima mirno živi. Tvrdi da nesmetano obilazi sva mesta na Kosovu u kojima žive Albanci, te da jedino nije obišao Gnjilane . Ali će kako navodi i ovo mesto posetiti u narednom periodu.

IZVOR: Centar za mir i toleranciju

Sadržaj je plasiran u okviru projekta „Dobri ljudi u vremenu zla“ koji sprovodi Centar za mir i toleranciju a podržan od strane Ambasade Švajcarske u Prištini. Projekat teži kreiranju pozitivnog javnog diskursa za proces pomirenja na Kosovu. Stavovi izrečeni u plasiranim sadržajima ne odražavaju stavove Centra za mir i toleranciju i Ambasade Švajcarske.