Vlade Kosova i Albanije potpisale 13 sporazuma

Илустрација Фото: Pixabay, Geralt

Na sedmom zajedničkom sastanku Vlade Kosova i Albanije potpisano je 13 sporazuma. Postignuto je niz važnih sporazuma o ekonomskom razvoju i kretanju ljudi i roba, prenose mediji koji izveštavaju na albanskom jeziku.

Među potpisanim sporazumima je izgradnja pruge Drač-Priština, zatim ukidanje fizičkih kontrola na granici, boravišne dozvole, objedinjavanje bukvara i drugo.

Ovo su svi sporazumi koji su danas potpisani između Kosova i Albanije:

 1. Sporazum između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova o primeni zajedničkih olakšica u carinskim postupcima i/ili kontroli ulaska/izlaska robe.
 2. Protokol o saradnji između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova za uspostavljanje Međuvladinog koordinacionog sekretarijata.
 3. Sporazum između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova o olakšavanju procedura i uslova za dobijanje dozvole za privremeni boravak.
 4. Sporazum između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja.
 5. Izmena i dopuna Sporazuma između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Šištavec – Kruševo između Albanije i Kosova.
 6. Sporazum između Saveta ministara Albanije i Vlade Kosova o međusobnoj pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima.
 7. Sporazum o socijalnom osiguranju između Albanije i Kosova.
 8. Zajednički godišnji kulturni kalendar između Ministarstva kulture Albanije i Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova.
 9. Sporazum o saradnji između Ministarstva kulture Albanije i Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova u oblasti kulturnog nasleđa i muzeja.
 10. Memorandum o saradnji između Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Albanije i Ministarstva za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu Kosova za izgradnju železničke veze Drač-Priština.
 11. Sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Albanije i Ministarstva finansija, rada i transfera Kosova.
 12. Sporazum o saradnji između Ministarstva prosvete i sporta Albanije i Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija Kosova u oblasti međusobnog priznavanja i objedinjavanja diploma, sertifikata i naučnih zvanja izdatih od strane viših obrazovnih ustanova i druge ovlašćene ustanove.
 13. Sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Albanije i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Kosova.
Izvor: Reporteri.net