fbpx

Empirika: Protest zbog dodele nagrade „Za dobre jezičke prakse“

Zagovaračka platforma Empirika, koju čine mediji i nevladine organizacije iz redova srpske zajednice na Kosovu, izražava snažno protivljenje odluci o dodeli nagrade za „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“ u trenutku kada je pravovremena i jezički ispravna informacija na srpskom jeziku u najvećem broju slučajeva nedostižna i kada smo svedoci brojnih primera kako javne institucije krše pravo na informisanje na srpskom jeziku.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Zagovaračka platforma Empirika, koju čine mediji i nevladine organizacije iz redova  srpske zajednice na Kosovu, izražava snažno protivljenje odluci o dodeli nagrade za  „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“ u trenutku kada je pravovremena i  jezički ispravna informacija na srpskom jeziku u najvećem broju slučajeva nedostižna i  kada smo svedoci brojnih primera kako javne institucije krše pravo na informisanje na  srpskom jeziku.

Samo jednom posetom internet stranici MUP-a Kosova na srpskom jeziku može se videti  da su retko dostupni prevodi o aktivnostima zvaničnika, mnogobrojne su gramatičke  greške u srpskom prevodu, nema prevoda poziva na vakcinaciju, uz uočljivo odsustvo informacija na srpskom jeziku na društvenim mrežama pomenute insitucije. Napred  navedeno predstavlja samo neke od gorućih problema ove institucije u poštovanju  Zakona o upotrebi jezika. Čak i kada je prevod na srpski jezik dostupan, on je vrlo često  albanizovan i priređen uz obilato korišćenje jezičkih konstrukcija nesvojstvenih srpskom  jeziku. Na osnovu svedočenja članova Empirike, MUP Kosova retko ili uopšte ne šalje  saopštenja na srpskom jeziku.

Istovremeno, i zvanične internet stranice ostalih institucija na Kosovu na svim nivoima su prepune gramatičkih grešaka ili, što je još češće, prevod ili sadržaj na srpskom jeziku  uopšte nije dostupan.

Novinari redakcija na srpskom jeziku, kao i organizacije civilnog društva iz srpske zajednice na Kosovu, kontinuirano i godinama unazad upozoravaju ne samo na kršenja  Ustava i zakona, već i na kršenja ljudskih prava kada je u pitanju informisanje na jednom  od dva službena jezika.

S tim u vezi, članovi Empirike ukazuju na činjenicu da Vlada Kosova i dalje ne ulaže  dovoljno napora da obezbedi pravovremeno i tačno prevođenje informacija od javnog  značaja. Imajući u vidu navedeno smatramo neprimerenim dodeljivanje nagrade  insitituciji koja u nedovoljnoj meri poštuje Zakon o upotrebi jezika.

Dugogodišnje endemsko stanje u oblasti jezičkih prava prožima se kroz sve segmente  našeg društva i kao takvo zahteva neizostavno otvaranje direktnog kanala komunikacije sa nadležnim insitucijama i ostalim zainteresovanim stranama o usvajanju neophodnih  mera za prevazilaženje loše prakse u poštovanju jezičkih normi i prava nevećinskih  zajednica na Kosovu. Ujedno, smatramo neophodnim da sve institucije, lokalnog i  centralnog nivoa, uspostave održiv mehanizam u cilju poštovanja Ustava i zakona, radi  odvijanja nesmetane komunikacije između institucija i građana srpske i ostalih  nevećinskih zajednica.

Članovi Empirike ostaju otvoreni za saradnju i pružanje podrške svima koji su spremni da  krenu putem rešavanja brojnih, davno uočenih i ponavljajućih problema u primeni Zakona  o upotrebi jezika. Međutim, neke institucije koje su nominovane i nagrađene dokazano  ne poštuju ovaj zakon. Pravovremeno i razumljivo pružanje informacija na srpskom jeziku  je obaveza institucija i prvi korak ka poštovanju svih prava, uspešnom pružanju svih  usluga i mogućnost aktivnijeg učešća srpske zajednice u javnom životu na Kosovu.

Upravo iz tog razloga pozivamo Kancelariju poverenika za jezike i Misiju OEBS-a na  Kosovu da preispitaju odluku o dodeli nagrade za „Najbolju praksu u primeni Zakona o  upotrebi jezika“ i time upute jasnu poruku institucijama da je poštovanje Zakona o  upotrebi jezika institucionalna obaveza, a ne privilegija jedne ili više zajednica na Kosovu.

Članovi Empirike:

Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Centar za prava manjinskih  zajednica – CRMC, Centar za mir i toleranciju – CPT, Ekološko medicinska ekspertska  gurpa EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Gračanica Online, Humani  centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva – CSD, Media centar, New Press, Radio  Kontakt plus, RTV KIM, RTV Mir

%d bloggers like this: