fbpx

Četvrti sastanak SSP između EU i Kosova: Dijalog od ključne važnosti

Na sastanku u Briselu članovi Saveta za stabilizaciju i pridruživanje (SA) razmotrili su napredak Kosova na evropskom putu nakon objavljivanja Izveštaja Evropske komisije o Kosovu za 2021. Kako je saopšteno iz Evropske komisije, na sastanku je naglašeno da je dijalog od ključne važnosti “kako bi i Kosovo i Srbija napredovali na svom evropskom putu”.

Na četvrtom sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova razgovarano je o nedavnim dešavanjima “u vezi sa ispunjavanjem političkih kriterijuma, kao i o stanju u vezi sa ekonomskim kriterijumima, finansijskom saradnjom, kao i implementacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju”.

Kako je saopštila Evropska komisija, pozdravljena je obnovljena posvećenost Kosova evropskom putu.

“Strane u razgovoru su se složile oko potrebe da se reforme nastave, što podrazumeva sprovođenje druge faze Evropske reformske agende, i dalje građenje na temelju dosadašnjih dostignuća Kosova. Ovo zahteva povećanu usredsređenost svih političkih aktera, jačanje administrativnih kapaciteta i efikasnu koordinacionu strukturu u okviru kosovskih institucija”, navodi se u saopštenju.

Učesnici su, napominje se, ponovili važnost liberalizacije viznog režima za građane Kosova.

“Odluka o predlogu je i dalje na razmatranju u Savetu. Takođe su konstatovali pozitivan razvoj događaja u privrednom rastu Kosova, u svetlu nedavnih projekcija kosovskih institucija od 9,9 odsto za 2021.”, ističe se u saopštenju.

Bilo je reči o reformskim prioritetima u temeljnim oblastima i napomenuta je “posvećenost vlade unapređenju vladavine prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poštovanju osnovnih prava, reformi javne uprave, privrednom razvoj, kao i obrazovanju i zapošljavanju”.

“Što se tiče Specijalističkih komora, stranke cene saradnju kosovskih vlasti. Strane su se složile oko potrebe za kontinuiranom posvećenošću Kosova, u punoj saglasnosti sa sopstvenim pravnim okvirom i međunarodnim obavezama, uz istinske napore da se garantuje vladavina prava, kao i osnovne slobode, pravda i rad na pomirenju”, navodi se.

Ističe se da je na sastanku naglašen značaj konstruktivnog angažovanja u dijalogu u kojem posreduje EU u cilju pregovora i postizanja sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom.

“Ovo je od ključne važnosti kako bi i Kosovo i Srbija napredovali na svom evropskom putu. Sve prethodne sporazume treba poštovati i u potpunosti sprovesti”, navodi se u saopštenju, i dodaje:

“Strane su se složile o važnosti aktivnog i konstruktivnog učestvovanja Kosova u mehanizmima regionalne saradnje, naročito u Zajedničkom regionalnom tržištu i Zelenoj agendi za zapadni Balkan, kako je usvojeno na Samitu u Sofiji 2020. godine, kao i da Kosovo u potpunosti iskoristi prednosti Ekonomskog i investicionog plana koji će podstaći dugoročni razvoj regiona, održivi oporavak, zdravstvenu otpornost i zelenu i digitalnu tranziciju, a pomoći će i da se napreduje na evropskom putu”.

Kosovo je, kako se navodi, obavestilo sagovornike o svojoj nameri da podnese zahtev za članstvo.

M.M.
%d bloggers like this: