fbpx

Ombudsman povodom Međunarodnog dana ljudskih prava objavio izveštaj o uticaju pandemije

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Institucija Ombudsmana na Kosovu, je povodom 73 godine od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, objavila Izveštaj o uticaju pandemije COVID-19 na ljudska prava.

Iz Ombudsmana podsećaju da od 10. decembra 1948. godine, kada je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, “čovečanstvo nikada nije prestalo da traži sprovođenje tih zakonskih garancija, naglašavajući veliku ulogu koju za društvo i demokratski svet ima zaštita i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda”.

Ombudsman koristi ovaj dan da bi podsetio da je “zaštita ljudskih prava najčistija i najvrednija stvar za koju se treba boriti svaki dan, za svakog čoveka, bez razlike”.

Takođe, institucija Obudsmana na Kosovu objavila je danas poseban izveštaj o radu koji se tiče uticaja pandemije na ljudska prava, a u kojima je, kako je navedeno, dat opšti pregled izazova i problema sa kojima su se građani suočavali u oblasti ljudskih prava.

Izveštaj se bavi uticajem mera uvedenih za vreme pandemije, “naročito na javno zdravlje, mentalno zdravlje, na pravo za pravično i nepristrasno suđenje, nasilje u porodici, prava dece i uticaj zdravstvene vanredne situacije na život dece, uključujući decu sa invaliditetom, i na socijalna i radna prava”.

Ombudsman zaključuje da su socijalne usluge, iako veoma potrebne u vreme pandemije, bile “ograničene i praćene brojnim poteškoćama”.

“Situaciju je pogoršalo i kašnjenje objavljivanja redovnih grantova kojima se podržavaju pružaoci socijalnih usluga”, navode iz institucije Ombudsmana, dodajući da je tokom ograničavajućih mera, “značajno porastao broj slučajeva nasilja u porodici”.

Prema nalazima izveštaja, 1.915 slučajeva je zabeleženo u 2019. godini, a u 2020. godini policiji je prijavljeno 2.069 slučajeva nasilja u porodici.

S druge strane, Ombudsman je zaključio da je pandemija “uticala i na pogoršanje ekonomskog stanja, produbljujući još više jaz socijalne nejednakosti među porodicama”.

Navodi se da je ekonomsko stanje porodica još više otežano “sa rizikom rasta stope siromaštva”.

“Izveštaj donosi 22 preporuke koje su upućene javnim organima kako bi se ubuduće poštovali standardi za ljudska prava u svakoj ograničavajućoj meri koja se može nametnuti u vanrednim situacijama”, zaključuje se.

Milena Maksimović
%d bloggers like this: