fbpx

Zatražen pritvor za 10 lica u vezi sa slučajem “Brezovica”

Osnovno tužilaštvo u Uroševcu zatražilo je pritvor za bivšeg predsednika opštine Štrpce i još devet osoba koje su uhapšene u vezi sa izgradnjom na Brezovici, prenosi Kosova press.

Osnovno tužilaštvo u Uroševcu, Odeljenje za teška krivična dela, zatražilo je od Osnovnog suda u Uroševcu određivanje pritvora za B.N., D.R., D.M., H.B., S.M., R.B., R.H., B.I., S.S. i J.K..

“Po zahtevu tužilaštva postoji osnovana sumnja da je okrivljeni B.N., od 2014. do oktobra 2018. godine, u Štrpcu, kao službeno lice – predsednik opštine Štrpce, primao novac i poklone direktno, kako bi postupio suprotno službenoj dužnosti za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku „Šara“, u trećoj i drugoj zoni vikendice na Brezovici, čime je izvršio krivično delo „Primanje mita“ iz člana 428. stav 2. Krivičnog zakonika Kosova. Isti je prema Tužilaštvu, zloupotrebio službenu dužnost, u cilju sticanja materijalne koristi za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku „Šara“, u trećoj i drugoj zoni vikendice na Brezovici, čime je izvršio krivično delo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 422. stav 1. Krivičnog zakonika”, navodi se u saopštenju Osnovnog tužilaštva u Uroševcu.

B.N. se takođe sumnjiči da je primao poklone kako bi uticao na donošenje odluka službenih lica za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku „Šara“ u trećoj zoni vikendice na Brezovici.

„Takođe, protiv okrivljenog B.N. postoji osnovana sumnja da je primao poklone kako bi izvršio neprikladan uticaj na donošenje odluka službenih lica za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku Šara u trećoj zoni vikendice na Brezovici, čime je izvršio krivično delo „Vršenja uticaja“ iz člana 431. stav 1. Krivičnog zakonika. Protiv istog (B.N.) postoji osnovana sumnja da je 21. decembra 2021. godine u svojoj kući u Štrpcu, posedovao oružje suprotno članu 5. Zakona o oružju broj 05/L-022, u tom slučaju nalogom pretresa u njegovoj kući pronađeni su pištolj Crvena zastava, dva metka i meci kalibra 247 9 mm, kao i jedno strelasto oružje, time je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje oružja iz člana 366. stav 1. Krivičnog zakonika Kosova“, navodi se u saopštenju.

Dalje se navodi da je su “okrivljeni D.R., D.M. i H.B., kao službena lica zloupotrebila službeni položaj, kako bi protivpravno stekli materijalnu korist za sebe, na način da nisu preduzeli zakonske radnje da zaustave nelegalnu gradnju vikendica u Nacionalnom parku „Šara“, ovim su u saizvršilaštvu izvršili krivično delo ‘Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 422. stav 1. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika i ‘Primanje mita’ iz člana 428. stav 2. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika Kosova“.

U slučaju „Brezovica“ umešan je i S.M. kao direktor katastra u opštini Štrpce koji je zloupotrebio službeni položaj, a koji se sumnjiči da je primao novac i poklone u cilju neprimerenog uticaja na odlučivanje službenog lica – direktora Urbanizma.

„Protiv okrivljenog S.M. postoji osnovana sumnja da je od 2011-2016. godine, kao službeno lice, direktor katastra u opštini Štrpce, zloupotrebio službenu dužnost radi sticanja imovinske koristi, čime je izvršio krivično delo ‘Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja’ iz člana 422 stav 1 Krivičnog zakonika. Isti je, neposredno primio novac i poklone, da bi postupio suprotno službenoj dužnosti u vezi sa pripremanjem dokumentacije za upis katastarskih parcela, čime je izvršio krivično delo „Primanje mita“ iz člana 428. stav 2.Krivičnog zakonika. Takođe, protiv istog (S.M.) postoji osnovana sumnja da je od 2011-2016. godine, kao službeno lice, direktor katastra u opštini Štrpce, direktno tražio novac i poklone u cilju vršenja neodgovarajućeg uticaja na donošenje odluka službenog lica – direktora Urbanizma, čime je izvršio krivično delo ‘Vršenje uticaja’ iz člana 431 stav 1 Krivičnog zakonika. Okrivljeni S.M., posedovao je oružje suprotno članu 5. Zakona o oružju broj 05/L-022, na taj način je povodom naloga za pretres u njegovoj kući pronađen revolver tipa TT sa serijskim brojevima C-102173 i 18. metaka i lovačka puška sa serijskim brojem B-21388 sa 21 metkom, koje je policija zaplenila, ovim je počinio krivično delo ‘Neovlašćeno držanje, kontrola ili držanje oružja’ iz člana 366. stav 1. Krivičnog zakonika Kosova.”, navodi se u saopštenju za javnost.

Protiv „okrivljenog R.F., postoji osnovana sumnja da je od 2012-2018.godine, kao službeno lice – načelnik Inspektorata u opštini Štrpce, direktno primao novac kako ne bi postupio u skladu sa svojim službenim dužnostima, čime je izvršio krivično delo „Primanje mita“ iz člana 428. stav 1. Krivičnog zakonika. Isti je zloupotrebio službenu dužnost u cilju sticanja imovinske koristi, i time je izvršio krivično delo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“ iz člana 422. stav 1. Krivičnog zakonika.

Protiv R.H. postoji osnovana sumnja da je od 2011. do kraja 2018. godine posredno davao novac službenom licu da postupi suprotno službenoj dužnosti, čime je izvršio krivično delo „davanje mita“ iz čl.429 st. .3 Krivičnog zakonika i krivično delo „Vršenje uticaja“ iz člana 431. stav 2. Krivičnog zakonika.

“Isti je delimično utajio porez tako što je uplatio porez davanjem lažnih podataka poreskoj upravi, čime je izvršio krivično delo „poreska utaja“ iz člana 307. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika. Za okrivljenog B.I., postoji osnovana sumnja da je od 2011. godine do kraja 2018. godine direktno davao novac službenom licu da postupi suprotno službenoj dužnosti, čime je izvršio krivično delo „davanje mita“ iz čl.429 st.3. Krivičnog zakonika, „Vršenje uticaja” iz člana 431. stav 2. i krivično delo „Poreska utaja” iz člana 307. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika”.

Dok za okrivljene S.S. i J.K. po zahtevu Tužilaštva postoji osnovana sumnja da su tokom 2016. godine u Štrpcu “pomogli službenom licu u izbegavanju otkrivanja krivičnih dela protiv službene korupcije i službene dužnosti, čime bi počinili krivično delo „Pružanje pomoći učiniocima nakon izvršenja krivičnih dela” iz člana 138. stav 1. u vezi sa stav 2. tačka. 2.7 Krivičnog zakonika Kosova”.

Izvor: Kosova Press
%d bloggers like this: