fbpx

Zdravko Ranisavljević: Etnokoreologija, bliža nego ikada da nađe svoje mesto u umetnosti

Здравко Ранисављевић, Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

Zdravka Ranisavljevića, rođenog u Sremskoj Mitrovici, profesora etnokoreologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, naučni i umetnički put je doveo na Kosovo i Metohiju. Ranisavljević je član Umetničkog saveta Nacionalnog ansambla “Venac” kao stručni saradnik etnokoreolog i za koji radi muzičke obrade tradicionalne muzike za koreografije, odnosno muzičke aranžmane. Naučno delovanje kao etnokoreologa naizgled stoji u suprotnosti sa umetnošću, međutim, za Zdravka Ranisavljevića, “u sinergiji umetnosti i nauke, došlo je do razvoja kreativnog razmišljanja, a u osnovi tog stvaranja jeste poznavanje folklorne baštine”.

Relativno nepoznata široj javnosti, etnokoreologija, kako kaže Ranisavljević, u praksi još uvek nema svoje mesto, ali je na putu da ga konačno pronađe.

“Etnokoreologija je humanistička nauka o tradicionalnom plesu, kako bi se to rečnikom umetničke igre reklo, narodnoj igri. Kao nauka, u ovom trenutku svoje zvanično mesto u obrazovnom sistemu ima na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu kroz naziv Modula za etnomuzikologiju i etnokoreologiju koji se pohađa na Katedri za etnomuzikologiju”, objašnjava Ranisavljević, ističući da se kao kurs pohađa i u Novom Sadu, ali da je važno da je razvoj etnokoreologije počeo i u Republici Srpskoj:

“Ključno je i dragoceno važno da istaknem i razvoj ove discipline u Republici Srpskoj, dakle u Banjaluci gde je profesorka Olivera Vasić, koja je začetnik etnokoreologije kao akademske discipline u Srbiji, proširila delovanje i uvela etnokoreologiju u regionalne akademske okvire”.

Po mišljenju Ranisavljevića, etnokoreologija u ovom trenutku traži svoje mesto u svetu umetnosti, ali nikada nije bila bliža da ga pronađe, zahvaljujući ljudima koji se njome bave.

“Ova nauka decenijama unazad nema svoje mesto u stvaralaštvu i upravo nova era koja je sa sobom donela koncept očuvanja nasleđa, stvorila je i otvorila mogućnost humanističkim naukama, između ostalih i etnokoreologiji, da nađe svoje mesto u stvralačkim konceptima, tako da se iskreno nadam da će upravo nauka kao takva biti u perspektivi pozicionirana u umetnosti, dakle da bude konstruktivan faktor i činilac kreativnog stvaranja u umetnosti.”

Zdravko Ranisavljević svojim radom maksimalno doprinosi da etnokoreologija zauzme mesto koje joj pripada, spajajući nauku i umetničko delovanje.

“Dugogodišnjem bavljenjem folklornom baštinom, stekao sam osnovnu bazu za stvaranje muzičkih aranžmana, ja bih pre rekao da su to ustvari muzičke obrade tradicionalne muzike za koreografije onoga što se u etnokoreologiji stručno zove tradicionalni ples, a u narodu naravno narodna igra u takozvanim folklornim društvima”, ističe i objašnjava odakle u “Vencu”.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Ansambl „Venac“, arhivska fotografija

“Venac u svakom smislu pokazuje visok stepen društvene odgovornosti u onom polju u kojem deluje. U datom trenutku, ta scenska umetnost kojom se “Venac” bavi, podrazumeva inkorporiranje nematerijalnog kulturnog nasleđa u samo delovanje. Dakle, ansambl “Venac”, kao ustanova kulture koja se ključno bavi scenskom umetnošću, kroz svoje delovanje promoviše kulturno nasleđe, dominantno kulturno nasleđe srpskog življa sa prostora Kosova i Metohije, ali “Vencu” ne treba oduzeti mogućnost da participira u zvaničnim tokovima razvoja scenske umetnosti i tretmana nematerijalnog kulturnog nasleđa, a on to vrlo mudro, na čelu sa generalnim rukovodstvom i radi. Koncept nematerijalnog kulturnog nasleđa jeste jedna platforma na kojoj ansambl “Venac” razvija umetnost u okviru svojih kapaciteta i mogućnosti”, zaključuje Zdravko Ranisavljević.


Zdravko Ranisavljević je aktivan član ICTM-a i ICKL-a, renomiranih međunarodnih udruženja za proučavanje tradicionalne igre i muzike. Od 2006. godine do danas učestvovao je na nekoliko simpozijuma u organicaciji navedenih udruženja, predstavljajući aktuelnu srpsku etnokoreološku i etnomuzikološku praksu u svetskim naučnim okvirima. Autor je i urednik različitih pisanih, dvd i audio izdanja iz oblasti etnokoreologije i primenjene etnomuzikologije i učesnik mnogobrojnih etnokoreoloških/etnomuzikoloških simpozijuma i seminara u zemlji i inostranstvu. Bio je angažovan na nekoliko internacionalnih projekata u oblasti kulture, u poslednjih pet godina, koji su realizovani pod pokroviteljstvom Evropske unije.


A.Ć.
%d bloggers like this: