fbpx

Plavom bojom obeležava se Svetski dan osoba sa autizmom

Danas je Svetski dan osoba sa autizmom, koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine. Podaci Svetske zdrastvene organizacije pokazuju da jedno od 100 dece ima autizam. Dan autizma uvek je obojen plavom bojom, koja predstavlja nedodirljive svetove u kojem autistične osobe kriju svoja osećanja i radosti. U znak podrške osobama sa autizmom, mnogi gradovi u centralnoj Srbiji danas su obojeni plavom bojom.

Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja tokom prve tri godine života i traje ceo život. Njegov specifičan uzrok je još nepoznat. Autizam se ispoljava kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvija drugačije, a karakterističan je i po stereotipnom i repetitivnom ponašanju.

Učestalost ovog poremećaja se povećava iz godine u godinu, pa se prognozira da čak jedno u 50 školske dece ima smetnje koje ukazuju na postojanje poremećaja iz autističnog spektra, što opravdava ocenu svetske organizacije „Autism Speaks“ da, iako se ne radi o bolesti, nego poremećaju, autizam poprima razmere epidemije.

Takođe se prognozira da će narednih godina u svetu biti više dece sa dijagnozom autizma nego raka, dijabetesa i AIDS-a zajedno.

U Evropi trenutno živi oko pet miliona osoba iz autističnog spektra, dok se u Srbiji zbog nepostojanja Nacionalnog registra tačan broj još uvek ne zna.

Osobe sa autizmom nedovoljno su vidljive u društvu. Za rešenje problema sa kojima se susreću oni i njihove porodice potrebno je sveobuhvatnije rešenje. Svetski dan osoba sa autizmom samo je jedan od načina da se skrene pažnja na izazove sa kojima se suočavaju, ali i da im se pomogne, poštovanjem i prihvatanjem različitosti, ne samo danas, već svaki dan.

Kurti: Pazimo na osobe sa autizmom, poštujmo različitost

Kosovski premijer Aljbin Kurti, povodom Svetskog dana osoba sa autizmom kazao je da je neophodno prepoznati i ceniti to na koji način ljudi sa autizmom doprinose porodici i društvu.

„Neka ovaj dan posluži za povećanje svesti o autizmu i za promenu pogleda na svet. Da prepoznamo i poštujemo jedinstvene talente i sposobnosti osoba sa autizmom, kao dragocenih članova našeg društva“, rekao je Kurti na događaju koji je organizovala Nacionalna asocijacija za autizam na Kosovu.

Kurti je istakao da se povećanje svesti mora pretvoriti u veću akciju i zajednički rad na rešavanju brojnih izazova sa kojima se ove osobe suočavaju.

„Dokazano je da rana intervencija dovodi do pozitivnih kasnijih životnih ishoda za osobe sa autizmom“, dodao je Kurti.

On je ponovio posvećenost Vlade Kosova osobama sa posebnim potrebama, kao i zajedničkom radu sa institucijama i organizacijama.

“Tokom ove godine biće zaposleno sto asistenata u svim opštinama na Kosovu, za stručnu podršku deci, među njima i deci sa autizmom”, rekao je Kurti, naglašavajući da će deci biti omogućeno efektivno učešće u nastavi.

Ana Marković
%d bloggers like this: