fbpx

Izazovi u stvaranju prve romske mini-biblioteke na Kosovu

Фото: Илустрација

Prošlo je više od dve nedelje otkako je Romskom kulturnom centru u Prizrenu dodata prva romska mini-biblioteka na Kosovu, koja sadrži preko 180 knjiga domaćih i međunarodnih autora.

Nastavnica romskog jezika Urma Menekše je samoinicijativno i uz podršku Ministarstva kulture, omladine i sporta pokrenula akciju otvaranja prve romske mini-biblioteke. Menekše je za KALLXO.com navela da ju je nedostatak knjiga i bajki na romskom jeziku na Kosovu, sa kojim se susrela tokom svog rada, podstaklo da preuzme ovu inicijativu.

„Knjiga je ono što osnažuje jezik, zato treba da imamo romske knjige i romske bajke da osnažimo i naučimo romske učenike i generacije da sanjaju, čitaju, istražuju i govore na romskom. Stoga, cilj ovog projekta je da se više istraži o dokumentima, knjigama, bajkama, pričama i pesmama na ovom jeziku.“ objasnila je ona.

Međutim, ova nastavnica tvrdi da je tokom četvoromesečnog rada na upotpunjavanju ove mini-biblioteke bilo i izazova, a jedan od njih je veliki nedostatak poznavanja romskih autora.

„Nakon dobijanja subvencija iz paketa za ekonomski preporod, počela sam da istražujem o romskim pesnicima i piscima. Međutim, moje znanje nije bilo dovoljno. Prema tome, organizovala sam okrugli sto sa romskim intelektualcima, koji su me podržali, ukazujući mi na različite međunarodne i domaće autore“, dodala je ona.

Menekše navodi da je najveći problem tokom četvoromesečnog rada bilo odsustvo ovih autora na Kosovu.

„Najveći izazov je bio to što nisu svi autori bili na Kosovu, stoga sam bila prinuđena da na različite načine pronađem kontakte kako bih došla do kupovine i objavljivanja njihovih knjiga“, rekla je Menekše.

Takođe, Urma navodi da se potrudila da ovu mini-biblioteku obogati raznovrsnim sadržajima i žanrovima.

Knjige su: bajke na romskom jeziku, poezije na romskom jeziku, istorija romskog jezika. Na ove sam više fokusirana, jer sam nastavnica fakultativne nastave romskog jezika, kulture i istorije“, dodala je ona.

Upitana o radoznalosti čitalaca, Menekše je odgovorila da je interesovanje građana veliko, jer su imali priliku da pronađu knjige koje do sada nisu videli.

Značaj ovog Menekšinog projekta potvrdila je i aktivistkinja za prava zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, Kendiza Ljalja.

Ona ocenjuje da će otvaranje ove mini-biblioteke doprineti promociji romske kulture.

„Mini-biblioteka u Prizrenu će dodatno povećati ponudu besplatnog materijala, vodiča koji čitaoca vodi kroz istoriju, a što je najvažnije činjenicama i istinama, a doprineće i unapređenju i boljem oblikovanju romskog jezika kroz knjige za romski jezik“, dodala je Ljalja za KALLXO.com.

Sa druge strane, Ljalja je navela da Kosovo nije dovoljno uradilo na promociji romske kulture.

„Ovo govorim na osnovu činjenice da generacije mojih roditelja, ja i mlađe generacije nikada nisu učile o kulturi bilo koje druge zajednice, a kamoli Roma, Egipćana ili Aškalija“, rekla je ona.

Isti problem vidi u nedostatku promovisanja romske kulture u javnim muzejima.

„Čak ni naši javni muzeji nemaju deo onoga što predstavlja romsku kulturu, u njima možete pronaći samo albansku kulturu. Dok su mini-muzeji sa starim romskim stvarima obično u nekom ćošku neke organizacije koju vode sami Romi“, dodaje Kendiza.

Ona je dalje ističe da vidi potrebu da se ova kultura podrži i uključi u svakodnevni život i kulturno-umetnička dešavanja.

„Romskoj kulturi i istoriji mogu doprineti uključivanje u udžbenike, dvostruka podrška mladih talenata u muzičkim školama, podrška medija, preštampanje rečnika, podrška mladih umetnika i novih inicijativa koje oživljavaju tradiciju, običaje, rukotvorine romske kulture, posebno one koje potiču od samih žena iz ovih zajednica“, navela je ona kroz pisani odgovor.

Osim na romskom jeziku, ove knjige su dostupne i na albanskom, srpskom, hrvatskom, mađarskom, nemačkom, engleskom i turskom prevodu.

Međutim, Menekše je najavila da očekuje neke nove knjige, kao i da će nastaviti sa dopunjavanjem ove mini-biblioteke. Ona je istakla da će, ukoliko broj ovih knjiga nastavi da raste, njen cilj biti da proširi prostor za mini-biblioteku.

Piše: Bubuljina Peni
Tekst je izvorno preveden sa albanskog

 

%d bloggers like this: