fbpx

Nepoštovanje Zakona o autorskim pravima

Фото: Рел

Jedan od važnih zakona koji je imao za cilj uređenje korišćenja autorskih prava, iako je donet 2013. godine, još uvek se ne sprovodi.

Zakon o autorskim pravima je uređeno da proizvodi poput članaka, fotografija, pesama, video materijala itd. se ne mogu emitovati i reemitovati bez dozvole autora.

Međutim, BIRN-ovo istraživanje pokazuje da pravosudni sistem još nije uspeo da sudi i razmotri tužbe koje su strane podnele na ovu temu.

Sedam osnovnih sudova u zemlji, sa kojim smo stupili u kontakt je priznalo da još nemaju presude o tužbama ili optužnicama o autorskim pravima. Državno tužilaštvo sa druge strane je potvrdilo da je tokom 2021. samo pet predmeta obrađeno i da su oni zaključeni optužnicama.

Podaci pravosudnog sistema pokazuju da u zemlji nema problema na ovu temu, ali BIRN-ovo istraživanje iznosi na površinu velike probleme sa kojima su se mediji u zemlji suočavali u pogledu autorskih prava.

Savet štampanih medija je između 2019. i 2021. konstatovao da su mediji u 53 slučajeva prekršili autorsko pravo tokom objavljivanja i ponovnih objavljivanja materijala.

Predmeti još nisu prosleđeni sudovima, jer su modeli predmeta koji su mediji podneli sudovima u ovoj oblasti zahtevali više od šest godina za prvostepenu presudu.

Advokatica Merita Emini Stubla zastupa dve stranke u sudu u vezi autorskih prava. Prema njenim rečima, nedostatak efikasnosti sudova u obradi ovih predmeta je problematičan i obeshrabrujući.

„Stranke koje zastupam već više od pet godina čekaju da im se predmet reši, ovo je obeshrabrujuće za sve, jer ne uspevaju da realizuju svoja prava“, kaže advokatica Stubla.

Predmeti autorskih prava se obrađuju na dva nivoa. Krađa autorskih prava je krivično delo, koje istražuje tužilaštvo, dok stranke imaju pravo da pokrenu predmete i direktno u sudu u građanskom sporovima.

Podaci tužilaštva pokazuju da jedino tužilaštvo koje se je bavilo obradom predmeta autorskih prava jeste tužilaštvo u Prištini.

Portparol ovog tužilaštva, Laureta Ulaj, kaže da su rešili tri predmeta ove prirode.

„Primi smo pet krivičnih prijava. Predmeti su rešeni i podignute su tri optužnice protiv pet lica“, kaže Ulaj.

Podaci tužilaštva ne razjašnjavaju protiv koga su optužnice podignute, ali jedan podatak suda pokazuje da za te predmete još nije održano suđenje. Prema rečima Mirlinde Gaši, portparola suda u Prištini, do maja 2022. godine ovaj sud nije završio predmete. Ona kaže da je jedan predmet zaveden, ali još nije rešen.

Ostala tužilaštva, u Đakovici, Gnjilanu, Prizrenu, Peći i Mitrovici, nemaju otvorenih predmeta o autorskim pravima, a ni okružni sudovi nisu primili građanske predmete u ovoj oblasti ili ne uspevaju da generišu statistike, jer se predmeti drže u štampanim kopijama.

Problemi autorskih prava osim da ne pronalaze tretman u sudu, imaju problema i sa drugim komponentama. Izvršna direktorka Udruženja nezavisnih elektronskih medija na Kosovu, Ardita Zejnulahu, naglasila je da je problematična činjenica da u zemlji još nije funkcionalna naknada za reemitovanje, koju bi trebali da plaćaju kablovski operateri.

Prema Zejnulahu, od trenutka usvajanja odluke u Vladi o taksi za korišćenje autorskih prava, kablovski operateri ne plaćaju i nema ko da ih primora da ispoštuju ovu odluku.

Vlada Kosova je  2020. godine donela odluku o taksama za korišćenje autorskih prava i intelektualne svojine.

Zejnulahu kaže da je Nezavisna komisija za medije (NKM) u svojoj uredbi naglasila da nema pravo da prihvati ugovore o autorskim pravima ukoliko kablovske kompanije nemaju ugovor sa Vapik-om o ovoj taksi.

„Kablovski operateri se žale da su takse visoke, pa su čak ti operatera podigli tužbu protiv odluke vlade“, dodaje Zejnulahu.

Ona je takođe dodala da nemaju kapaciteta da nadgledaju povredu autorskih prava.

Kosovo je među zemljama sa velikim korišćenjem interneta dok u zemlji funkcioniše na stotine platformi za reemitovanje objava vesti.

Haos sa autorskim pravima prouzrokuje na stotine miliona štete za proizvođače sadržaja, međutim ova šteta još nije obračunata zbog nepostojanja studija i vladavine prava.

Piše: Fjola Bici
Tekst je izvorno preveden sa albanskog

 

%d bloggers like this: