fbpx

Više od pet hiljada kazni za šumske krađe

Фото: Kallxo

Pravosudni organi gone više od 20 hiljada kosovskih građana jer su oštetili životnu sredinu sečom drveća ili zbog zagađivanja i degradiranja životne sredine.

Statistički podaci Sudskog saveta Kosova pokazuju da je u poslednjih pet godina otvoreno više od 20 hiljada sudskih predmeta za ta dela, dok je 50% predmeta završeno zatvorskom ili novčanom kaznom.

Prema ovim podacima, više od devet hiljada predmeta je rešeno i u njima je više od osam hiljada ljudi kažnjeno zatvorom ili novčanom kaznom. Od ovog broja, pet hiljada predmeta se odnosilo na šumsku krađu.

Podaci sudskog sistema pokazuju da je više od 1500 građana, koji su počinili krivična dela protiv životne sredine, uspelo da izbegne pravdu, jer su njihovi predmeti zastareli.

U raznim regionima zemlje se primećuje i različiti učinak institucija u obradi problema životne sredine.

U Đakovici nema nijednog sudskog predmeta koji je podignut o krivičnim delima protiv životne sredine, dok su nagomilani predmeti u Prištini, Prizrenu i Uroševcu.

Fatos Lajći, izvršni direktor ERA Group, organizacije koja funkcioniše u zaštićenoj zoni u Dukađinu, kaže da su krivična dela protiv životne sredine veoma zabrinjavajući fenomen, koji se neprekidno događa.

„Svakoj porodici koja živi u okviru Nacionalnog parka „Prokletije“ zakonom pripada da iseče 12 kubnih metara. Dakle, ako mi imamo 200 porodica koji su poreklom iz tog parka, većina njih koristi ili prodaje ova drva drugim osobama u cilju poslovanja“, dodaje Lajći.

Tužilaštvo u Peći je pokrenulo inicijativu za sprečavanje krivičnih dela protiv životne sredine.

Ersan Ćavolli, tužilac u ovom tužilaštvu kaže da su trenutno imenovana dva tužioca koordinatora koji se bave istragom krivičnih dela protiv životne sredine.

Prema statistikama, u Peći je tokom 2018-2019. godine podneto 158 krivičnih prijava protiv 289 lica za krivično delo „šumska krađa“.

Dalje, prema tužiocu tokom 2018-2019. godine oduzeta su sredstva koja su omogućila šumsku krađu.

U 2018. godini oduzet je jedan kamion i jedan traktor, dok u 2019. godini oduzeto 19 kamiona, devet kombija, 10 vozila, sedam traktora i šest motornih testera.

Piše: Fjola Bici
Tekst je izvorno preveden sa albanskog
%d bloggers like this: