fbpx

Kosovski MUP objavio uputstvo za preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice

фото: Facebook @Socialdemokratet

Kosovsko ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je administrativno uputstvo, koje detaljno objašnjava uslove i potrebnu dokumentaciju za preregistraciju vozila sa “PR”, “KM”, “PZ”, “GL”, “UR”, “PE” i “DA” ili “ĐA” na RKS. Preregistracija će se vršiti u Centrima za registraciju vozila u mestu prebivališta vlasnika koji će biti u obavezi da srpske tablice preda ovom Centru. U slučaju da je vozač izgubio tablice, za preregistrovanje biće mu potreban izveštaj iz policije.

Kosovska vlada donela je odluku 29. juna kojom je obavezala vlasnike vozila sa oznakama srpskih gradova na Kosovu da izvrše preregistracuju na tablice RKS.

Prema toj odluci, rok za preregistraciju vozila sa tablicama “PR”, “KM”, “PZ”, “GL”, “UR”, “PE” i “DA” ili “ĐA” na RKS biće od 1. avgusta do 30. septembra i on se neće produžavati.

Takođe, prema istoj odluci, a i prema objavljenom administrativnom uputstvu, pravo na preregistraciju imaće vlasnici vozila koji su imali srpske registracije u periodu od 10. juna 1999. godine do 21. aprila 2022.

U objavljenom dokumentu se navodi da preregistraciju vozila u gore pomenutom periodu, sa srpskih tablica na RKS vlasnik može izvršiti u Centru za registraciju, u mestu svog prebivališta.

Precizira se i da je prilikom preregistracije na RKS, vlasnik vozila u obavezi da srpske tablice i uverenje o prethodnoj registraciji preda u Centru za registraciju.

U administratvinom uputstvu navodi se i da je vlasnicima ovih vozila za preregistraciju potrebno: uverenje o registraciji vozila, potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila, polisa osiguranja, kosovska lična karta, važeća vozačka dozvola (nije navedeno i koja) i dokaz o plaćanju putne i ekološke takse.

U uputstvu se naglašava da oni vlasnici koji već poseduju uverenje o registraciji sa važećim rokom, nisu u obavezi da izvade novo, već mogu priložiti to.

Takođe se precizira da oni vlasnici vozila koji ne poseduju tablice usled toga što su iste izgubili ili su im ukradene, a žele da vozilo preregistruju na RKS, moraju da uz dokumentaciju prilože i izveštaj iz policije.

Naglašava se i da će sva vozila registrovana prema ovom Administrativnom uputstvu podleći procesu provere, tako što će Centar za registraciju vozila poslati skeniranu kopiju dosijea registracije vozila Direkciji za registraciju vozila u okviru Agencije za civilnu registraciju.

Administrativno uputstvo stupa na snagu od dana objavljivanja u Službenom glasniku (8. jul) i važi do 30. septembra 2022. godine, kada je i krajnji rok za preregistraciju vozila sa srpskih tablica na RKS.

Izvor: KoSSev
%d bloggers like this: