Категоризацију општина у зависности од епидемиолошке ситуације