МТС-у 60 хиљада мобилних и 74 хиљаде фиксних бројева на Ким