Невладина организација „Центар за мир и толеранцију“