Породица Бајрами из Гњилана, тешко је, да теже не може бити

Маргинализација, како од стране локалних, тако и од стране централних институција, али и недовољна брига међународне заједнице, стереотипи, лоши економски и нехумани хигијенски услови, реченица је која описује живот Рома у Гњилану, и пре и за време пандемије корона вируса. Као нажалост и већина Рома и осмочлана породица Бајрами преживљава у условима који нису достојни човека 21. века, а помоћ је ретка или је уопште нема.

Више „Породица Бајрами из Гњилана, тешко је, да теже не може бити“