привремене таблице могуће преузети у свим Центрима за регистрацију