Тим за заштиту од вршњачког насиља, негови задаци и улога

Свака школа је у законској обавези да има формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, који се зове тим за заштиту. Чланове и руководица тима за заштиту одређује директор установе које бира из редова запослених нпр: наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар школе.

Више „Тим за заштиту од вршњачког насиља, негови задаци и улога“