време трајања предизборне кампање са 30 скрати на 10 дана