За председника Скупштине именован је Немања Бишевац