Закон о употреби језика се у пракси скоро и не примењује